Politika zasebnosti 

V podjetju COSMETING d.o.o. (v nadaljevanju »ponudnik storitev«, »upravljalec spletnih strani« ali »mi« ali »naše podjetje«) skrbimo za vašo zasebnost.  

Obljubljamo, da bomo vaše osebne podatke obravnavali v skladu s to politiko, veljavno zakonodajo in v skladu z vašimi željami. Osebne podatke uporabljamo za obdelavo vaših naročil, za pošiljanje e-novic, na katere ste naročeni ali pa za stik z vami preko drugih sredstev, za katera ste nam dali soglasje. Istočasno uporabljamo vaše osebne podatke za izboljšanje naših storitev.  

Ta politika zasebnosti se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se zbirajo in obdelujejo tako na spletu kot za osebne podatke, ki se zbirajo preko drugih kanalov. 

S to politiko zasebnosti želimo dati jasen pregled nad tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke. V dokumentu lahko preberete o naši zavezanosti k varovanju teh podatkov in o vaših pravicah in možnostih, ki jih imate na voljo za nadzor osebnih podatkov in zaščite vaše zasebnosti. 

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami. 

Cosmeting politika zasebnostii

Kaj so osebni podatki? 

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno določajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko, podatki lokaciji ali drugimi identifikatorji. 

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov  

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah: 

 • zakon in pogodbeni odnosi 
 • privolitev posameznika 
 • zakoniti interes 

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov 

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, torej obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe. 

Obdelava na podlagi zakonitega interesa 

Ponudnik lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si ponudnik prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa ponudnik vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.  

Obdelava na podlagi vašega soglasja 

Ponudnik zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate soglasje: 

 • zagotovitev, da dostopate in uporabljate vaš spletni račun pri ponudniku in ponudnikovo spletno trgovino ter zaradi tehničnih razlogov administracije na ponudnikovi spletni strani, 
 • zagotovitev, da lahko dostopate do posebnih informacij, ki so vam na voljo na spletni strani ponudnika in na vašem spletnem računu/profilu, k ga zagotavlja ponudnik, 
 • pripravo in pošiljanje personalizirane e-revije, če ste se nanjo naročili, 
 • pošiljanje komercialnih ponudb in drugih vsebin preko elektronske pošte, SMS sporočil, navadne pošte ali telefonskih klicev, kadar za to ni druge podlage in ste s tem soglašali, 
 • vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju s ponudnikom.

Profiliranje uporabnikov na podlagi soglasja 

Na podlagi vašega soglasja ponudnik izvaja tudi prilagojeno komuniciranje, ki se izvaja preko različnih kanalov komuniciranja (preko emaila, SMSa, telefonskih klicev, pošte, obvestil preko brskalnika, informacij na spletnem mestu, socialnih omrežij). 

Ker vam želimo ponuditi najboljše možne ponudbe in vsebine, prilagojene točno vašim potrebam, z vašim soglasjem oblikujemo vaš  profil, ki je osnova za prilagojeno komuniciranje. 

Za to lahko uporabljamo naslednje vaše podatke: 

 • Demografski podatki (spol, datum rojstva oz. starost, naslov) 
 • Obnašanje na našem spletnem mestu  
 • Vaši odzivi (odprtje sporočila, klik na povezavo, nakup) na različna sporočila, ki vam jih pošiljamo 

Na podlagi tega uporabniškega profila je nato lahko odvisno, kakšne vsebine in ponudbe boste prejemali od nas: 

 • Katere storitve in vsebine vam bomo predstavili, da bodo maksimalno zanimive za vas 
 • Kakšne ponudbe boste prejeli  
 • Kako pogosto vam bomo pošiljali sporočila in preko katerih kanalov komuniciranja

Katere osebne podatke zbiramo?  

Če ste obiskovalec spletne strani COSMETING, o vas zbiramo podatke le z uporabo piškotkov. O tem, kaj so piškotki, lahko preberete v nadaljevanju Politike zasebnosti. 

V primeru vzpostavitve kontakta z nami preko uporabe obrazca na naši spletni strani pridobimo naslednje podatke: 

 • vaše ime in priimek  
 • telefonsko številko in/ali e-mail naslov, da lahko odgovorimo na vašo poizvedbo 

Kako uporabljamo (obdelujemo) vaše osebne podatke?  

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Mi z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in tehnološkimi rešitvami ter z lastnimi in zunanjimi strokovnjaki izvaja vse potrebne ukrepe, da so vaši podatki zaščiteni. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi se zbrane podatke varuje pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov, ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela. 

Mi bomo vaše osebne podatke uporabljal tudi za analizo in raziskave (takšne analize in raziskave se bodo izvajale na osnovi psevdonimov in anonimiziranih podatkov, kjer je to mogoče), kar je potrebno za naš zakoniti interes in za razumevanje naših strank in njihovih želja, za prepoznavanje vzorcev in trendov, za izboljšanje uporabniške izkušnje, zagotavljanje informacij, vsebine in ponudb po vaših potrebah, za namene splošnih raziskav, statistične namene in za združeno poročanje, za razvoj novih izdelkov in storitev, spremljanje uspešnosti obstoječih izdelkov in storitev, za izboljšanje naše tehnologije, za pošiljanje personaliziranih oglaševalskih sporočil in za prikaz spletnih oglasov. 

Vaše osebne podatke bomo razkril zgolj navedenim tretjim osebam ob spodaj napisanih pogojih, pri čemer bomo zagotovil, da bodo vaši osebni podatki obdelani, zaščiteni in preneseni v skladu z veljavnimi predpisi. 

Zunanji ponudniki storitev  

Spoštujemo zaupanje, ki ste nam ga izkazali, ko ste z nami delili svoje osebne podatke in jih ne bomo delili z nikomer, ki bi jih želel uporabiti v lastno korist. Vendar pa bomo po potrebi za izvajanje določenih del, ki prispevajo k našim storitvam, pooblastili druga podjetja in posameznike. Osebne podatke lahko na primer posredujemo izvajalcem za gostitev naše podatkovne baze in aplikacij, za storitve obdelave podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih zahtevali, za zagotavljanje podpornih storitev ipd. Zunanjim ponudnikom storitev bomo tovrstne podatke posredovali oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov ne bodo smeli uporabljati v nobene druge namene. Naši zunanji ponudniki storitev so pogodbeno zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Družbena omrežja  

Naša spletna stran ponuja možnost uporabe vtičnikov različnih družbenih omrežij. Če se odločite za interakcijo (z registracijo računa na družabnem omrežju), bodo lahko vaše aktivnosti na naših spletnih straneh ali prek naših aplikacij lahko na voljo tudi tem družbenim omrežjem na podlagi pravilnikov zasebnosti, s katerimi se boste strinjali ob prijavi na ta družbena omrežja. Če ne želite deliti teh informacij, se prosimo odjavite iz teh družbenih medijev.  

Poslovni prenosi 

V povezavi s kakršnokoli reorganizacijo, statusnim preoblikovanjem, prodajo ali s kakršnimkoli drugim prenosom sredstev (pod skupnim imenom »poslovni prenosi«) bomo podatke prenesli v razumnem obsegu in kot bo potrebno za poslovni prenos, in sicer pod pogojem, da se sprejemna stranka zaveže k spoštovanju vaših osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Še naprej bomo zagotavljali zaupnost vseh osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden osebni podatki postanejo predmet drugega pravilnika o zasebnosti.  

Javni organi 

Javnim organom bomo vaše osebne podatke razkrili samo v primerih, ko bo to zahtevala nacionalna zakonodaja ali pravo Evropske Unije.

Zakoniti interes 

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev ali naročnin nanje, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega delovanja našega sistema in storitev pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanje zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev. Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave. 

Vaše pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki 

Posamezniki lahko od našega podjetja zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek, izbris ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico do ugovora obdelave in pravico do ugovora prenosljivosti vaših osebnih podatkov. 

Pravica do seznanitve 

Uporabnik ima vedno pravico do seznanitve ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:  

 • nameni obdelave osebnih podatkov  
 • vrste zadevnih osebnih podatkov  
 • kadar osebni podatki niso zbrani z vašim dovoljenjem 
 • uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki 
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja 

Pravica do popravka 

Kot uporabnik imate pravico zahtevati, da popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. 

Pravica do izbrisa   

Kot uporabnik imate pravico doseči, da vaše osebne podatke izbrišemo, kadar velja eden od naslednjih razlogov:  

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani  
 • kadar prekličete privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga  
 • kadar obdelavi ugovarjate, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi 
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate doseči, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:  

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov 
 • je obdelava nezakonita, vi pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe  
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov  
 • če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih našega podjetja, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi. 

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe. 

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov smo vas o tem dolžni obvestiti.  

Pravica do prenosljivosti podatkov 

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora  

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadarkoli ugovarjate.

Pravica do vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu 

Če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnemo, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu. 

Dostop in popravek vaših osebnih podatkov ter uveljavljanje drugih pravic  

Kot uporabnik spletne storitev podjetja COSMETING oz. kupec storitev imate zgoraj navedene pravice, da preverite ali obdelujemo osebne podatke o vas in do dostopa o osebnih podatkih, ki jih o vas hranimo oz. obdelujemo (v tem primeru vam jih bomo posredovali v obliki PDF dokumenta, ki je strojno berljiv). Vedno lahko zahtevate, da se netočni osebni podatki o vas popravijo. V kolikor menite, da ne obstaja več upravičen razlog za nadaljnjo uporabo oz. obdelavo vaših osebnih podatkov nam to sporočite, vendar določenih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost ne smemo zbrisati. Imate tudi pravico, da omejite uporabo vaših osebnih podatkov v primerih, ko oporekate točnosti osebnih podatkov, ko ocenite, da je obdelava nezakonita vendar ne želite izbrisa in ko osebni podatki niso več potrebni za namen obdelave potrebujete pa jih za uveljavitev pravnih zahtevkov. V primeru naročila na e-novice imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov.  

Za morebitno uveljavljanje svojih opisanih pravic, vas prosimo, da nam svojo zahtevo posredujete pisno, preko elektronske pošte na naslov, ki je naveden na naši spletni strani. O vaši zahtevi vam bo odgovorna oseba odgovorila v predpisanem roku 1 meseca. V primeru zapletenosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšamo za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.  

Hramba 

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. 

Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora. 

Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, ponudnik hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Ponudnik take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. 

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom. 

Piškotki 

Naše podjetje na spletnem mestu uporablja “piškotke”- to so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš računalnik. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.  

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani, ni pa sprejem piškotov pogoj za uporabo spletne strani našega podjetja. 

Politika piškotkov

Sprememba pravil zasebnosti  

Naše podjetje si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli spremeni svojo politiko o zasebnosti in posodobi ter spremeni ta pravilnik o zasebnosti. Zato vam svetujemo, da ta pravilnik o zasebnosti redno pregledujete.  

Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Kontakt 

Če imate kakšno vprašanje o pravilniku o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranimo, nam pišite na e-poštni naslov, ki je objavljen na naši spletni strani.

COSMETING d.o.o.  

12.07.2022